Μακροζωία Ελαστικών

Για την ασφάλειά σας είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά τα ελαστικά σας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Αναζητήστε ενδείξεις ζημιάς ή ανομοιόμορφης φθοράς επειδή οι ακατάλληλες πιέσεις ελαστικών, η λάθος ευθυγράμμιση ή/και ζυγοστάθμιση, ή οι δυσλειτουργίες της ανάρτησης μπορεί να επηρεάσουν τις συνολικές επιδόσεις των ελαστικών σας Pirelli και να θέσουν κίνδυνο την ασφάλειά σας. Να απευθύνεστε πάντα στον πλησιέστερο Έμπορο Pirelli για έλεγχο και υποστήριξη. Τα ελαστικά είναι το μοναδικό σημείο επαφής αυτοκινήτου και δρόμου: γι’ αυτό φροντίστε να τα διατηρείτε σε καλή κατάσταση.