Πίεση Ελαστικού

Η σωστή συντήρηση των ελαστικών σας είναι ανεκτίμητη. Ο αέρας είναι δωρεάν και η κατάλληλη πίεση είναι το μυστικό για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ελαστικών σας. Η ανεπαρκής πίεση είναι η κυριότερη αιτία ζημιάς ενός ελαστικού. Η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και, κατ’ επέκταση οι άριστες επιδόσεις για μεγαλύτερο διάστημα, μεταφράζονται σε χειροπιαστά οικονομικά οφέλη, λόγω οικονομίας στο κόστος αντικατάστασης ελαστικών και χαμηλότερης κατανάλωσης. Η σωστή πίεση βελτιώνει την ευελιξία του οχήματος, μειώνοντας την απόσταση ακινητοποίησης. Ένας μηνιαίος έλεγχος είναι αρκετός για τη διασφάλιση της σωστής πίεσης. Είναι ένας γρήγορος, αλλά ουσιαστικός τρόπος για τον έλεγχο κατάστασης των ελαστικών σας και ζωτικός για την οδηγική σας ασφάλεια. Ελέγχετε την πίεση με ‘κρύα’ ελαστικά. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Αφαιρέστε το καπάκι της βαλβίδας του ελαστικού
  • Πιέστε σταθερά το μανόμετρο πάνω στη βαλβίδα και ελέγξτε την πίεση
  • Προσθέστε αέρα μέχρι το συνιστώμενο επίπεδο πίεσης
  • Σε περίπτωση υπερβολικής ποσότητας αέρα, αφαιρέστε λίγο πιέζοντας το μεταλλικό στέλεχος με το νύχι σας ή με την άκρη ενός στυλό. Μετά επαναλάβετε το βήμα 2
  • Ξαναβάλτε το καπάκι στη βαλβίδα
  • Επαναλάβετε τη διαδικασία σε κάθε ελαστικό, συμπεριλαμβανομένης της ρεζέρβας (Η πίεση της ρεζέρβας πρέπει να είναι ελαφρώς υψηλότερη από τη μέγιστη τιμή που δίδεται για τα ελαστικά του αυτοκινήτου. Για ελαστικά radial: από +0,2 - 0,3 bar (+3 - +4,5 psi))
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καρφιά ή άλλα ξένα σώματα παγιδευμένα που θα μπορούσαν να τρυπήσουν το ελαστικό.
  • Ελέγξτε τα πλευρά του πέλματος για να κοψίματα, παραμορφώσεις ή άλλου είδους ατέλειες και ανωμαλίες.